ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
create สร้างเมื่อ 27/12/2565
update แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/12/2565
ราคาขาย
฿13,500,000 (89,109 บ./ตร.ว.)
ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
ดูรูปทั้งหมด : 30 รูป
ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
บ้าน
Ref no. 70

area พื้นที่ : 151.50 ตร.ว.
room 4 ห้องนอน
bathroom 4 ห้องน้ำ
floor จำนวนชั้น : 2

บ้าน
รายการทรัพย์ หมู่บ้านลัดดารมย์(วัชรพล-รัตน์โกสินทร์)
ราคาขาย 13,500,000 บาท
Key word หมู่บ้านลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ บ้านวัชรพลพร้อมเข้าอยู่ บ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมเข้าอยู่ บ้านQH บ้านสายไหม
หัวข้อประกาศ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
ข้อมูลตัวแทน สนใจสอบถามรายละเอียด/นัดชมบ้าน
093 574 5696 คุณโสภณ
Line: https://line.me/ti/p/ExBnEdY5ev :

เนื้อหาประกาศ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านลัดดารมย์(วัชรพล-รัตนโกสินทร์)151.5 ตรว. ถนนวัชรพล
รายละเอียดทรัพย์ - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน 151.5ตรว.
- พื้นที่ใช้สอย 307 ตรม. พร้อมเรือนรับรอง
- 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
- 1 ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้องพระ 1ห้องfitness
- ห้องรับแขกกว้างขวางเชื่อมต่อด้วย โซนรับประทานอาหาร
- มีพื้นที่ครัวฝรั่ง และครัวไทยนอกบ้าน
- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน ประกอบด้วย 1ห้องมาสเตอร์ 2 ห้องจูเนียร์และ 1 ห้องพระ
- แอร์ 8 ตัว
- จอดรถ 4 คัน
- หน้าบ้านทิศเหนือไม่ร้อน
จุดเด่นทรัพย์สิน - บ้านสภาพดีมากพร้อมอยู่
- ต่อเติมหลังคารอบบ้าน พร้อมหลังคาที่จอดรถ
- เดินทางสะดวกอยู่ใกล้ทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา ทางด่วนสุขาภิบาล 5
- BTS สายหยุด พหลโยธิน 59
ข้อมูลโครงการ โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวนบ้าน 192 หลัง เจ้าของโครงการคือ บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ที่แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ พื้นที่โครงการ 87 ไร่ 2 งาน 95 ตรว.ที่ดิน 115.8-547 ตรว.พื้นที่ใช้สอย 218-481ตรม. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน คลับเฮ้าส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส เซาว์น่า รปภ. CCTV
สถานที่ใกล้เคียง ห้างสรรพสินค้า : แฟชั่นไอซ์แลนด์ คริสตัลปาร์ค CDC เซ็นทรัลอีสวิวว์
โรงพยาบาล : สินแพทย์ พญาไทนวมินทร์ เซ็นทรัลเจอเนอรัล สายไหม
โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศ ศิริวัฒน์วิทยา สตรีวิทยา 2 นานาชาติกีรพัฒน์ เลิศหล้า(เกษตร นวมินทร์) บดินทรเดชา
ทางด่วน: เอกมัย-รามอินทรา สุขาภิบาล 5
BTS : สายหยุด พหลโยธิน 59
Tag หมู่บ้าน ลัดดารมย์ วัชรพลรัตนโกสินทร์ บ้านวัชรพล บ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมเข้าอยู่วัชรพล
บ้านQHพร้อมเข้าอยู่ บ้านสายไหมพร้อมเข้าอยู่
Footnote Exclusive สนใจสอบถามรายละเอียด/นัดชมบ้าน
093-574-5696 คุณโส โสภณ
Line: https://line.me/ti/p/ExBnEdY5ev:
------------------------------------------------------------------------------
Exclusive Asset : Luxury Real Estate Agency
เอ็กซ์คลูซีฟ แอสเสท ตัวแทนมืออาชีพซื้อขาย บ้านแบรนด์ คฤหาสน์หรู โดยเฉพาะ
โซน ราชพฤกษ์ บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก พระราม5 รัตนาธิเบศร์ เพชรเกษม นนทบุรี
วัชรพล สุขาภิบาล5 สายไหม เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา

หาบ้านสวยถูกใจในทำเลเดียวกันนี้ได้ที่www.exclusive-asset.com
Facebook : https://www.facebook.com/exclusiveasset
youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCxtoPLqRJITapuY_gbQxglw?sub_confirmation=1
Instagram : https://www.instagram.com/exclusive_asset
รวมข้อความโพสประกาศ ขายด่วนบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 151.5ตรว.ม.ลัดดารมย์ วัชรพล รัตนโกสินทร์ พร้อมเรือนรับรอง บ้านสภาพดีมากเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
-------------------------------------------------
สนใจสอบถามรายละเอียด/นัดชมบ้าน
093-574-5696 คุณโส โสภณ
Line:https://line.me/ti/p/ExBnEdY5ev
--------------------------------------------------
รายละเอียดบ้าน
- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน 151.5ตรว.
- พื้นที่ใช้สอย 307 ตรม. พร้อมเรือนรับรอง
- 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
- 1 ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้องพระ 1ห้องfitness
- ห้องรับแขกกว้างขวางเชื่อมต่อด้วย โซนรับประทานอาหาร
- มีพื้นที่ครัวฝรั่ง และครัวไทยนอกบ้าน
- ชั้นบนมี 3 ห้องนอน ประกอบด้วย 1ห้องมาสเตอร์ 2 ห้องจูเนียร์และ 1 ห้องพระ
- แอร์ 8 ตัว
- จอดรถ 4 คัน
- หน้าบ้านทิศเหนือไม่ร้อน
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ
- Clubhouse คลับเฮ้าส์สุดหรู พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
- Fitness ห้องออกกำลังกาย
- สวนพักผ่อนแบบ Tropical Garden ขนาดใหญ่
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV

สถานที่ใกล้เคียง
ห้างสรรพสินค้า : แฟชั่นไอซ์แลนด์ คริสตัลปาร์ค CDC เซ็นทรัลอีสวิวว์
โรงพยาบาล : สินแพทย์ พญาไทนวมินทร์ เซ็นทรัลเจอเนอรัล สายไหม
โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศ ศิริวัฒน์วิทยา สตรีวิทยา 2 นานาชาติกีรพัฒน์ เลิศหล้า(เกษตร นวมินทร์) บดินทรเดชา
ทางด่วน: เอกมัย-รามอินทรา สุขาภิบาล 5
BTS : สายหยุด พหลโยธิน 59
---------------------------------------------------------------------
สนใจสอบถามรายละเอียด/นัดชมบ้าน
093-574-5696 คุณโส โสภณ
Line:https://line.me/ti/p/ExBnEdY5ev :
-------------------------------------------------
Exclusive Asset : Luxury Real Estate Agency
เอ็กซ์คลูซีฟ แอสเสท ตัวแทนมืออาชีพซื้อขาย บ้านแบรนด์ คฤหาสน์หรู โดยเฉพาะ
โซน ราชพฤกษ์ บรมราชชนนี กาญจนาภิเษก พระราม5 รัตนาธิเบศร์ เพชรเกษม นนทบุรี
วัชรพล สุขาภิบาล 5 สายไหม เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา

หาบ้านสวยถูกใจในทำเลเดียวกันนี้ได้ที่www.exclusive-asset.com
Facebook : https://www.facebook.com/exclusiveasset
youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCxtoPLqRJITapuY_gbQxglw?sub_confirmation=1
Instagram : https://www.instagram.com/exclusive_asset

TAGS : หมู่บ้านลัดดารมย์ วัชรพลรัตนโกสินทร์ บ้านวัชรพล บ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมเข้าอยู่วัชรพล บ้านQHพร้อมเข้าอยู่ บ้านสายไหมพร้อมเข้าอยู่

ขายแล้ว
รายการใกล้เคียง
มี 2 คนกำลังดูประกาศนี้